Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Báo KTNT: Hà Nam: Triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc

UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và các ngành trong tỉnh tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTNT, nguồn bài: https://kinhtenongthon.vn/ha-nam-trien-khai-nhieu-bien-phap-phong-chong-dich-benh-gia-suc-post31681.html

Ngay sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thì UBND tỉnh Hà Nam ban hành văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và các ngành trong tỉnh tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân.

Ảnh minh họa

Theo Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam, đối với dịch tả lợn châu Phi, các huyện thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/2/2019; Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 4/6/2019; các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam tại Kế hoạch số 442/KH-UBND ngày 25/2/2019 và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố rà soát, tổ chức tốt công tác tiêm phòng, trong đó chú ý các khu vực có ổ dịch cũ, các địa bàn có nguy cơ cao....Chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong các Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh: Bệnh lở mồm long móng tại Quyết định số 476/QĐ-BNN-TY ngày 17/2/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bệnh cúm gia cầm tại Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ; bệnh dại tại Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Đồng loạt tổ chức thực hiện tháng tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất từ ngày 01/11/2019-01/12/2019 tại các khu vực đã từng xuất hiện ổ dịch, khu vực chăn nuôi mật độ cao, các chợ, cơ sở buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam tại Công văn số 3131/UBND-NN&TNMT ngày 22/10/2019 và Công văn số 7724/BNN-TY ngày 15/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chấn chỉnh công tác thú y tại tuyến huyện, tuyến xã ; đặc biệt chú trọng khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống dịch bệnh, báo cáo số liệu dịch bệnh theo đúng quy định.

Chủ động công tác giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi bệnh dịch mới được phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây bức xúc cho người dân và cộng đồng.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép ra, vào địa bàn, trọng tâm là lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Đồng thời vận động hộ chăn nuôi sớm tái đàn ở những nơi đã công bố hết dịch, khẩn trương triển khai phát triển chăn nuôi các vật nuôi bù đắp thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Tham mưu bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng vùng, cơ sở, chăn nuôi gia súc, gia cầm để được công nhận an toàn dịch bệnh theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi.

Khẩn trương hoàn thành xây dựng, trình phê duyệt và bố trí kinh phí để tổ chức triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2020 theo chỉ đạo tại Văn bản số 1752/VPUB-NN&TNMT ngày 22/10/2019.

Các sở, ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân.

Hà Nam

Tìm kiếm:✨

  • Dịch tả lợn châu Phi, Lợn, UBND Tỉnh Hà Nam, TNMT, Chỉ thị số 04/CT-TTg, Chỉ thị số 34-CT/TW, Vụ lúa đông xuân, Chăn nuôi, Dịch bệnh, Lây lan, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Gia súc, Gia cầm, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ổ dịch, Hà Nam, Bệnh dại, Bệnh, Bệnh cúm